PRINT & TRYKKSAKER

Eksponer bedriften din! Å skille seg ut mengden og bli sett har aldri vært viktigere! AIT Bjerch produserer markedsmateriellet til en rekke ledende organisasjoner og bedrifter. Vi gjør det gjerne for deg og.

Typiske produkter vi daglig leverer er; visittkort, konvolutter, brevark, flyere, plakater, DM, foldere, brosjyrer, hefter, mm. Vi har kunnskapen om produktene og hvilke løsninger som kan passe dine behov.

Har du f.eks. behov for å sende ut en DM med ulike budskap, fletter vi gjerne inn disse samtidig som vi adresserer trykksaken. Slik sparer du både tid og penger.

Det at vi ferdiggjør alle produksjoner i eget hus gjør oss svært konkurransedyktige på pris og leveringstid.

For ytterligere informasjon og priseksempler - klikk på fanene nedenfor.
Visittkort
Konvolutter
Hefter & Brosjyrer
Foldere & Flyere